Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 3. 2022

Věc: Komunikace o zapojení škol a výkupen do systému odpadového hospodářství města

Žádost: 1. Komunikace o zapojení škol a výkupen 2. Odpovědí škol 3. Texty na webu města ke školnímu sběru

Odpověď: 1.Na základě zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb. v § 20 jsou řešeny školní sběry) je stanovena nová povinnost pro školy a to do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, předat údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok. 2. Ve sledovaném období nebyly školní sběry organizovány: takto odpověděly dvě školy - 2 ZŠ, ZŠ Na Radosti S výkupnami spolupracujeme na základě uzavřených smluv - Metalšrot Tlumačov, Petr Bulíček 3. Vyhláška č. 5/2021 o obecním systému https://www.zdarns.cz/media/files/vyhlasky/2021-05.pdf, Strategie odpadového hospodářství 2021 + města Žďár nad Sázavou https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/ strategie-rozvoje-odpadoveho-hospodarstvi

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše