Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 3. 2022

Věc: dopravní značení u Conventu

Žádost: dopravní značení u rybníka Convent, seznam počtu návštěv vedoucího odboru dopravy na místě samém, seznam plánovaných aktivit ve věci DZ u Conventu

Odpověď: Odbor dopravy vykonal státní odborný dozor dne 04.04.2022, ze kterého pořídil protokol. Správce místních komunikací byl vyzván k odstranění obou informativních cedulek. Správce místních komunikací zajistil odstranění obou informativních cedulek. Odbor dopravy vykonal dne 13.04.2022 opětovný státní odborný dozor, při kterém bylo zjištěno, že informativní cedulky jsou již odstraněny. Vedoucí odboru dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou na místě samém provedl návštěvu dne 30.03.2022. Závada v dopravním značení byla odstraněna. Odbor dopravy v současnosti nemá naplánovány další aktivity v této věci.

Poslední změna: 3.5.2022 09:38:42 Koubek Luboš Ing.