Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 3. 2022

Věc: usnesení RM 1020/2022/Pol./RM

Žádost: žádost o informace sdělení jména a příjmení osoby, která vyvěsila podklady pro jednání rady města bez přílohy, která kontrolovala správnost zveřejnění podkladů pro jednání rady města bez přílohy č.1 usnesení 1020/2022/Pol./RM, poskytnutí přílohy č.1 usnesení 1020/2022/Pol./RM.

Odpověď: - Za věcnou a odbornou správnost předložených podkladů Radě Města Žďár nad Sázavou, odpovídá její předkladatel, v tomto případě paní ředitelka PO Poliklinika Ing. Ilona Komínková. - Zasedání Rady města jsou dle §101 zákona č. 128/2000Sb. neveřejná, součástí zápisu jsou i přijatá usnesení. Zákon o obcích na rozdíl od zápisů zastupitelstva neupravuje zveřejňování zápisů z Rady města, tedy nemohlo dojít k žádnému pochybení. - Vámi požadovaná příloha k usnesení č. 1020/2022/Pol./RM obsahuje nové informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí povinného subjektu v souladu s § 11, z.č. 106/1999Sb. a bude zveřejněna jakmile bude příprava ukončena rozhodnutím Dostupné informace k uvedené věci jsou k nahlédnutí zde: https://usneseni.zdarns.cz:8600/usn/#!Bod/1875

Další informace: Dr. Jaromír Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.