Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 9. 3. 2022

Věc: Fakturaci a podkladů k fakturaci za smlouvy o správě nemovitých věcí

Žádost: 1.Kolik bylo dle této smlouvy zaplacene za měsíc únor 2.Poskytnutí všech podkladů k fakturaci dle této smlouvy za měsíc leden 3.Kopie faktur vystavených městem společnosti SATT a.s. v lednu a v únoru

Odpověď: 1. Paušální platbu za měsíc únor připravujeme k úhradě na 21.03.2022 ve výši 719 312,33 Kč včetně DPH. 2. Přikládáme uhrazenou fakturu za měsíc leden 2022, přílohy faktura neobsahovala. 3. V souvislosti s uvedenou smlouvou město nevystavilo společnosti SATT a.s. žádné faktury.

Další informace: Tomáš Vlček

Poslední změna: 5.4.2022 14:38:10 Vlček Tomáš Ing.