Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 3. 2022

Věc: PTK Sázavská

Žádost: 1. Veškeré informace o průběhu Předběžných tržních konzultací o výstavbě domů na Sázavské ulici. 2. Seznam veškerých článků a informací na sociálních sítích města o průběhu Předběžných tržních konzultací o výstavbě domů na Sázavské ulici. 3. Kopie všech informací stavebních firem poskytnutých městu Žďár nad Sázavou v rámci Předběžných tržních konzultací o výstavbě domů na Sázavské ulici.

Odpověď: 1. Předběžné tržní konzultace jsou již uzavřeny. Setkali jsme se s řadou dodavatelů se zkušenostmi s různými technologiemi výstavby, organizací práce atd. Za optimálních podmínek může taková výstavba trvat nejméně jeden a půl roku, pravděpodobně však spíše déle. Tradiční technologie jsou avšak v současnosti problematické z hlediska cenových garancí. Alternativní metody výstavby jako modulární výstavba či dřevostavby poskytují lepší garance ceny i délky výstavby, významné zlevnění však nenabízejí. Toto však byla pouze jedna z řešených otázek. Ostatní se týkaly např. elektronizace řízení staveb, zkušeností s různými formami zadání (třeba Design&Build), názorů na různá zadávací kritéria, jejichž dopadem může být nižší účast ve výběrovém řízení na dodavatele, zvýšení ceny apod. PTK jsou administrativně a časově poměrně náročné, avšak zprostředkovaly nám přesnější představu o realizovatelnosti projektu ve složité době, rizicích, alternativách a umožní nám zvolit správnější strategii směrem k dosažení cíle - vytvoření dostatečného počtu bytů i pro méně majetné a handicapované občany. 2. Články a informace na sociální síti Facebook jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/zdarns.cz 3. Informace stavebních firem v písemné podobě neexistují, byly vedeny ústní rozhovory.

Další informace: Jan Prokop, Blanka Sobolová

Poslední změna: 7.4.2022 08:26:55