Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 9. 4. 2022

Věc: Stav podání Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí informace

Žádost: Žádám o informaci, jak bylo naloženo s podáním nazvaném Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí informace podaném na podatelně MěÚ.

Odpověď: Byly poskytnuty informace o předání a převzetí odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 14.4.2022 07:40:36 Kotoučková Jana Bc. DiS.