Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 4. 2022

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Kdy a jak mělo dojít k porušení povolení vjezdu na Farská humna Partykovými. Na koho a za jakým účelem a za jakých podmínek se nevztahoval zákaz vjezdu na Farská humna v letech 2020 až 2022

Odpověď: Jako vlastníci pozemku a stavebníci terénních úprav na něm (prováděných Vámi bez nutného povolení stavebního úřadu) jste zajistili návoz kamení a zeminy na Váš pozemek z jiné Vaší stavby na ul. Veselská přes park Farská humna; zjištěno dne 9.4.2021. V rozporu s povolením vjezdu vozidel do 3,5 t se nejednalo o nezbytnou obsluhu Vaší nemovitosti a nejednalo se o jeden vjezd vozidla, ale opakovaný návoz. Zákaz se vztahuje na všechna vozidla. Vjezd motorových vozidel je možný pouze na povolení MěÚ – odboru komunálních služeb, seznam takových povolení nevedeme. Pro přiblížení komu a za jakých podmínek jsou povolení vydávána bylo v předchozí odpovědi rozvedeno, jakou formou a za jakých obecných podmínek jsou vydávána, přičemž vždy jsou podmínky i forma povolení individuálně zváženy podle konkrétního záměru.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 28.4.2022 14:01:07 Wurzelová Dana Ing.