Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 4. 2022

Věc: Zajištění příjezdu k soukromému pozemku přes park Farská humna - zákonné podmínky

Žádost: Požadavek na výklad zákonných ustanovení ve vazbě na zajištění příjezdu k soukromé nemovitosti. Požadavek a citace zákonných ustanovení, o které se město opírá při jednání ve věci umožnění příjezdu k soukromé nemovitosti přes park.

Odpověď: Nejsme oprávněni vykládat znění zákonů. Město se při jednání opírá o: § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.; TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.; zák. 128/2000 Sb., o obcích, § 2 odst. (2)

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 2.5.2022 09:41:14 Wurzelová Dana Ing.