Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 4. 2022

Věc: hosté na jednání RM

Žádost: jmenný seznam hostů s uvedením důvodu přítomnosti na jednáních rady města v dubnu 2022.

Odpověď: jmenovitý seznam osob jako hostů na jednáních rady města s uvedením důvodu přítomnosti v dubnu 2022 předán žadateli.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 5.5.2022 10:00:12 Hostomská Martina JUDr.