Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 4. 2022

Věc: zahrádkářská kolonie Jamská

Žádost: Žádost o sdělení výměry pronajatých pozemků a výměry pozemků určených jako náhrada včetně počtu nájemníků

Odpověď: 1. Pozemky p.č. 5333/1 ve výměře 3 906 m2, p.č. 5336 ve výměře 2 200 m2, p.č. 5337 ve výměře 5 781 m2, p.č. 5338 ve výměře 1 102 m2, p.č. 5342/1 ve výměře 5 864 m2 a p.č. 5339 ve výměře 1 405 m2, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou jsou přenechány do bezplatného užívání Zahrádkářskému svazu Jamská (jedné organizaci) 2. Celkovou výměru náhradních pozemků, určených pro přestěhování zahrádkářské kolonie Lučiny s uvedením i odhadovaného počtu nájemců Vám v současné době sdělit nemůžeme, neboť takovou informací nedisponujeme. Předpoklad řešení je po změně územního plánu, což může odpovídat delšímu časovému období a konkrétní pozemky pro konkrétní nájemníky se budou řešit až v době (v dostatečném časovém prostoru) před případnou realizací bytové výstavby v lokalitě Lučiny.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 5.5.2022 13:22:53