Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 27. 4. 2022

Věc: Oprava části cyklostezky Euro Velo 4

Žádost: 1. Veškeré informace se všemi přílohami k záměru opravy části cyklostezky Euro Velo 4 s uvedením nejbližších plánovaných aktivit. 2. Odkazy na veškeré články s informacemi o aktivitách města při opravě části cyklostezky Euro Velo 4

Odpověď: 1. V katastru města ZR je zadána zakázka na opravu cyklostezky Euro Velo, která je podpořena z Kraje Vysočina. Byl zaslán odkaz na bližší informace k zakázce na profilu zadavatele. V dalším roce je plánována úprava povrchu cyklostezky v úseku ul. Dvorská - Tokoz. 2. zaslán odkaz na článek ve Ždárském zpravodaji 05/2022

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.