Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 3. 5. 2022

Věc: Pachty městských rybníků

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: Pachty městských rybníků Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Úplný seznam rybníků v majetku města 2. Celková výše nájmu v minulém roce v CZK získaná z městských rybníků 3. Předpokládané milníky nejbližších aktivit města při pronájmu městských rybníků 4. Seznam rybníků určených k propachtování nájemcům 5. Předpokládaný minimální akceptovatelný nájem jednotlivých místních rybníků Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

Odpověď: Vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasílám požadované informace týkající se "Pachtu městských rybníků". 1. Úplný seznam rybníků v majetku města. Velký Žďárský Velký Posměch Göttlerův rybník Kamenný rybník Stržanovský rybník Stržanovský návesní Pobočný rybník Pivovarský rybník Blátivý rybník Horní Vetla Dolní Vetla Peršlík 2. Celková výše nájmu v minulém roce v CZK získaná z městských rybníků. Rybníky nebyly v nájmu 3. Předpokládané milníky nejbližších aktivit města při pronájmu městských rybníků. Aktuálně probíhá interní diskuse k problematice městských rybníků. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. 4. Seznam rybníků určených k propachtování nájemcům. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. 5. Předpokládaný minimální akceptovatelný nájem jednotlivých místních rybníků. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry.

Další informace: Jiří Hemza

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hemza Jiří Bc. DiS.