Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 5. 2022

Věc: RM 98/2022/ŠKSM/8

Žádost: Jméno a příjmení osoby, která provedla test proporcionality mezi právem na ochranu osobních údajů a zájmem veřejnosti znát výši odměn vyplacených z veřejných prostředků

Odpověď: Není známo.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 20.5.2022 14:01:53 Machová Ilona Bc.