Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 8. 2014

Věc: zavodnění náhonu Najdek

Žádost: doplnění informace - proč není zavodnění náhonu stejné v úseku za elektrádnou jako v úseku před elektrárnou, zda je zavodnění náhonu dostatečné vzhledem k ochraně stavební konstrukce opěrných zdí

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 28.8.2014 Vaši žádost o doplnění informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se zavodnění náhonu v katastrálním území Najdek na Moravě. Opětovně Vám sdělujeme, že náš vodoprávní úřad výšku hladiny vody v náhonu nestanovil a rovněž tak nevydal rozhodnutí o omezení zavodnění náhonu. Ani ve spisové dokumentaci se nenachází doklady, že by tak kdy učinil vodoprávní úřad, příslušný v této záležitosti v minulosti. Rovněž tak jste byl informován, že na doporučení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude požární řád obce Hamry nad Sázavou upraven ve smyslu jejich vyjádření ze dne 28.3.2014 ev. č. 66/2-2014, tj. že náhon zde nebude uveden jako zdroj požární vody, ale pouze jako další zdroj požární vody, z čehož vyplývá, že již nemusí splňovat dané parametry průtoku a výšku hladiny – toto stanovisko jste rovněž obdržel jako součást stejnopisu protokolu z jednání ze dne 16.4.2014. Dále Vám sdělujeme, že v kompetenci vodoprávního úřadu není posuzování stavebních konstrukcí opěrných zdí náhonu.

Poslední změna: 8.9.2014 13:03:46 Mišingerová Věra