Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 16. 5. 2022

Věc: Umístění solárních panelů na střechu objektu v ochranném pásmu kulturní památky

Žádost: Poskytnutí obsahu předpisů, vyhlášky, interních předpisů, judikátů, metodického postupu ohledně umístění solárních panelů na střechu objektu v ochranném pásmu kulturní památky.

Odpověď: Zaslání informace: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí o určení ochranného pásma „Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou“, č. j. Kult/577/93/Odv z 27.06.1993 metodika: LÁSKA, V., SCHUBERT, A., SOLAŘ, M., ŠTULC, J. Péče o střechy historických budov. 2. doplněné vydání. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha, 2003, opis

Další informace: Mgr. Zuzana Vostrejšová

Poslední změna: 25.5.2022 13:42:27 Vostrejšová Zuzana Mgr.