Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 10. 9. 2014

Věc: Sdělení Vodárenské akciové společnosti, a.s., k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení vodojemu Žďár nad Sázavou

Žádost: Zaslání odpovědi odpovědného pracovníka VAS a.s.,Divize Žďár nad Sázavou na dotaz Městského úřadu, odboru rozvoje a územního plánování ohledně existence (rozsahu) ochranného pásma kolem úpravny vod nad sídlištěm Vodojem v rámci zpracování změn ÚP.

Odpověď: Zaslání kopie sdělení k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení Vodojemu Žďár n.S.ze dne 4.03.2013 včetně příloh tohoto sdělení (8 příloh) a zaslání kopie žádosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou o sdělení ze dne 15.02.2013.

Přílohy:
bez názvu (46 kB)

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 16.9.2014 15:22:52 Faronová Darina Ing.