Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 2. 6. 2022

Věc: Památkáři

Žádost: 1. Úplný seznam jednání aktivit mezi městem Žďár nad Sázavou a Národním památkovým úřadem v roce 2022 s uvedením předmětu jednání a zápisu, pokud byl proveden. 2. Úplný seznam plánovaných jednání a aktivit mezi městem Žďár nad Sázavou a Národním památkovým úřadem v roce 2022 s uvedením předmětu jednání.

Odpověď: ad 1. informace poskytnuta dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění včetně přílohy obsahující zápis z jednání, při kterých byl pořízen. ad 2. Povinnost poskytovat informace se netýká budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.

Další informace: p. Zástěrová, Wurzelová

Poslední změna: 14.6.2022 14:59:06 Hostomská Martina JUDr.