Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: činnost tiskové mluvčí XIII

Žádost: 1. Úplný seznam osob pozvaných na TK města dne 22.6.2022 2. Datum a čas rozeslání pozvánek na TK města dne 22.6.2022 3. Úplný seznam aktivit TM města v souvislosti s konáním TK

Odpověď: ad 1. zaslán seznam osob pozvaných na TK ad 2. pozvánka byla zaslána dne 20.6.2022 v 9.34 hod. ad 3. touto informací povinný subjekt nedisponuje.

Další informace: Sobolová

Poslední změna: 28.6.2022 15:05:06 Hostomská Martina JUDr.