Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 9. 2014

Věc: Žádost o informace ke smlouvám

Žádost: Kopie všech smluv a dodatků, které má město Žďár nad Sázavou uzavřeno s dodavateli poskytující městu služby v rámci položky 3722(nakládání s komunálním odpadem), 3631( veřejné osvětlení - údržba), 2212( zimní údržba místních komunikací), 3745( veřejná zeleň), dále ke všem smlouvám, rozpočty, cenové nabídky, položkové ceny služeb

Odpověď: Byly poskytnuty všechny výše jmenované smlouvy a dodatky.

Další informace: Ing. Jaroslav Kadlec

Poslední změna: 3.10.2014 10:55:00 Kozáková Miluše