Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: družstevní bydlení

Žádost: Žádost o informaci ve věci družstevního bydlení

Odpověď: 1. Úplný seznam aktivit města Žďáru nad Sázavou ve věci družstevního bydlení – touto aktivitou je vyhledávání pozemků, které jsou vhodné pro výstavbu bytových domů. V případě, že město není vlastníkem všech pozemků, jednáme s vlastníky pozemků o možnosti jejich prodeje, popřípadě o směně pozemků 2. Seznam lokalit vytipovaných pro družstevní bydlení – těmito lokalitami jsou pozemky, které jsou územním plánem určeny pro bydlení v bytových domech 3. Seznam potenciálních investorů pro družstevní bydlení – v případě, že město Žďár nad Sázavou bude mít zájem vyhlásit záměr pro výstavbu bytových domů s tím, že určí přímo v záměru, že se bude jednat o výstavbu bytových domů, ve kterých budou umístěny byty v družstevním vlastnictví, budou potenciální investoři ti, kteří se přihlásí do záměru a splní podmínky vyhlášeného záměru – z nich bude následně vybrán zájemce - investor 4. Kopie veškeré komunikace s potenciálními investory pro družstevní bydlení – tato korespondence bude zahájena okamžikem přihlášení potenciálních investorů do vyhlášeného záměru. Tento záměr do dnešního dne nebyl vyhlášen.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová

Poslední změna: 28.6.2022 15:17:58 Prokopová Stanislava JUDr.