Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: 103. Rada města a park pro psy

Žádost: 1. Datum konání 103. rady města 2. Kopie veškerých podkladů pro jednání 103. rady města 3. Úplný seznam aktivit ve věci výstavby parku pro psy ul. Vodárenská v roce 2022 s uvedením data a popisu plánované aktivity

Odpověď: ad 1 - 1.7.2022 ad 2 - Veškeré podklady pro jednání 103. RM jsou ke stažení na veřejně dostupném místě vizte https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/103.-schuze-rady-mesta ad 3 - předán seznam aktivit 24.1.2022 – převzaty od zhotovitele část: Projekční práce na dopracování návrhu hřišť 7.4.2022 – podáno Oznámení záměru podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 4.7.2022 13:36:12 Prokop Jan Ing.