Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 6. 2022

Věc: Opravy školních budov a koncepce parkování

Žádost: 1) Seznam všech aktivit města ve věci oprav školních budov ve městě plánovaných na dobu od 1.7. do 31.8. s uvedením popisu opravy a rozpočtu akce. 2) Seznam všech aktivit města ve věci koncepce parkování s popisem plánovaných aktivit 3) Koncepce parkování se všemi přílohami 4) Úplný seznam všech členů PS Bezbariérovost 5) Úplný seznam problémových míst na trase A 6) Seznam míst určených k běžné opravě na trase A s uvedením popisu opravy 7) Seznam míst určených k větší opravě na trase A

Odpověď: ad 1) Seznam předán na uvedený emailový účet ad 2) Dne 16.12.2021 byl schválen Generel dopravy ad 3) Koncepce parkování jako součást Generelu dopravy je ke stažení na veřejném odkazu https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy/ke-stazeni ad 4) seznam zaslán ad 5) seznam zaslán ad 6) seznam zaslán ad 7) seznam zaslán

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 4.7.2022 13:35:03 Prokop Jan Ing.