Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 4. 7. 2022

Věc: změna stanovení přechodné, resp. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost: Citace části žádosti: „Informujte mě o kterékoliv změně písemně žadateli viz. uvedené kontaktní údaje.“, a to k č.j. OD/878/22/LK-DZp, č.j. OD/872/22/LK-DZp, č.j. OD/849/22/LK, č.j. OD/589/22/LK, č.j. OD/660/22/LK, č.j.: OD/831/22/LK, č.j. OD/814/22/LK,

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy pod výše uvedenými čísly jednacími vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, resp. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. K žádné jejich změně nedošlo.

Další informace: MěÚ - odbor dopravy

Poslední změna: 7.7.2022 12:37:21 Koubek Luboš Ing.