Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 10. 7. 2022

Věc: faktury Křesťan 2020 až 2022

Žádost: Žádost o informace k zadání VZMR dodavateli A. Křesťanovi v letech 2020 až 2022 v souboru dodaném žadatelem

Odpověď: při zadávání bylo postupováno v souladu se směrnicemi města platnými v příslušných obdobích (byly přiloženy) Pro zakázky pod 50 tis. Kč bez DPH prověření cen probíhalo těmito způsoby: • Porovnáním s městem již realizovanými zakázkami • Porovnáním s veřejně dostupnými informacemi na internetu • Porovnáním s cenami z cenové soustavy RTS (Ceníky stavebních prací, materiálů) Prověření ceny zakázek bylo prováděno vždy za účasti 2 osob, na odboru KS se jednalo o vedoucí odboru D. Wurzelovou a příslušného referenta odpovědného za vlastní realizaci prací a dodávek. Dokumentace pořízená nad rámec povinností daných tehdy platnou směrnicí z roku 2016 pro jedinou zakázku z žadatelem sledovaných s hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH „Likvidace pískovišť ul. Purkyňova“, poslána v příloze.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 20.7.2022 10:54:29 Wurzelová Dana Ing.