Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 7. 2022

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9, 119/13 kat. území Město Žďár

Žádost: 1) Bylo zahájeno řízení na základě žádosti ze dne 15.9.2021? 2) Pokud bylo zahájeno řízení na základě žádosti ze dne 15.9.2021, žádám Vás o sdělení, zda jsem byla jsem zařazena do okruhu účastníků řízení. 3) Pokud bylo na základě žádosti ze dne 15.9.2021 vydáno společné povolení, žádám Vás o sdělení data vydání tohoto povolení a čísla jednacího tohoto povolení.

Odpověď: 1) řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti (15.9.2021) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9, 119/13 v katastrálním území Město Žďár, žádost podala společnost Lenox Invest, a.s. (IČ: 26260212), 2) nebyla jste zahrnuta do okruhu účastníků řízení, neboť dne 2.2.2022 bylo vydáno usnesení o zastavení řízení, které nabylo právní moci dne 2.3.2022, 3) nebylo tudíž vydáno společné povolení navrhované stavby

Další informace: Ing. Kamila Odehnalová

Poslední změna: 1.8.2022 12:33:18 Odehnalová Kamila Ing.