Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 27. 7. 2022

Věc: Pivní slavnosti 2022

Žádost: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: Pivní slavnosti 2022". 1. Úplný seznam podmínek, které nebyly zcela dodrženy při pořádání Pivních slavností 2022. 2. Úplný seznam aktivit vyvinutých městem po zjištění nedodržených podmínek pro pořádání akce.

Odpověď: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasílám požadované informace týkající se "Pivních slavností 2022". 1. Úplný seznam podmínek, které nebyly zcela dodrženy při pořádání Pivních slavností 2022. • nejméně 15 dnů před zahájením akce je pořadatel povinen kontaktovat správce zeleně, za účelem předání místa realizace akce, • okolí akce, bude-li znečištěno, bude pořadatel udržovat v čistotě a pořádku, • po ukončení akce bude plocha předána správě zeleně. 2. Úplný seznam aktivit vyvinutých městem po zjištění nedodržených podmínek pro pořádání akce. 20.7.2022 výzva směrem k pořadateli akce, aby odstranil nedostatky v místě konání akce.

Poslední změna: 11.8.2022 14:13:12 Hemza Jiří Bc. DiS.