Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 5. 8. 2022

Věc: Dotaz na zamítnutí výjimky pohřben v rakvi dvojhrob č. 43/3 a,b Jamská

Žádost: Dotaz na podmínky pohřbívání do hrobů na Jamské

Odpověď: Problematické jsou především hydrogeologické podmínky ve 2. a 3. zóně pohřebiště na Jamské, kde není povoleno pohřbívat v rakvích do hrobů, je možné uložení v urně nebo do hrobky. Doloženo stanoviskem KrÚ k řádu pohřebišť omezujícímu pohřbívání v postižených zónách pohřebiště, foto hrobky se spodní vodou, stanoviskem KHS k tlecím dobám z roku 2003.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 13.8.2022 21:56:45 Wurzelová Dana Ing.