Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 16. 8. 2022

Věc: Žádost o výdej dat z registru vozidel

Žádost: Dobrý den, žádám Vás o poskytnutí informací o majitelích, popřípadě o tom, zda jsou TP (následuje výčet čísel TP) stále živé nebo zrušené a to ve smyslu zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Vážený pane, dle ustanovení § 5 odst. 7) zákona č. 56/2001 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů „Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.“ Vzhledem k tomu, že jste ve své žádosti neprokázal právní zájem, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Další informace: Petr Koscielniak

Poslední změna: 17.8.2022 10:46:48 Koscielniak Petr