Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 8. 2022

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 kat. území Město Žďár

Žádost: 1) Je anebo bylo od 1.1.0.2021 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár? 2) Pokud je a nebo bylo od 1.1.0.2021 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, žádám Vás zároveň o sdělení: a) všech čísel jednacích těchto řízení; b) v jaké věci byla nebo jsou tato řízení vedena; c) jaká byla v těchto řízeních vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání společného povolení, zastavení řízení, vydání usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.) Tato žádost o poskytnutí informace se netýká řízení, o jehož zastavení jste mne informovali dopisem č.j. SÚP/1430/22/Od-2 ze dne 1.8.2022.

Odpověď: 1) v termínu od 1.10.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, 2) v termínu od 1.10.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, a proto: a) nejsou vedena žádná čísla jednací, b) v žádné věci nejsou a nebyla vedena žádná řízení, c) nebyla tudíž vydána žádná rozhodnutí nebo usnesení.

Poslední změna: 29.8.2022 15:41:17 Odehnalová Kamila Ing.