Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 12. 2022

Věc: Organizace zadávání veřejných zakázek

Žádost: 1) jak zajišťuje organizace zadávání VZ - vlastními zaměstnanci, externě? 2) externí organizace VZ je realizována na základě rámcových smluv nebo ad hoc? 3) kolik zakázek bylo administrováno externě v r. 2021 a 2022? 4) poskytnutí přehledu externě administrovaných VZ za r. 2021 a 2022 (předpokládaná hodnota, druh VZ) 5) jaké zřizujeme příspěvkové organizace (IČO, sídlo, účel)

Odpověď: 1) vlastními zaměstnanci i externě 2) individuálně pro každou takovou VZ 3) data nemáme, dohledatelné na https://zakazky.zdarns.cz/ 4) přehled nemáme, dohledatelné na https://zakazky.zdarns.cz/ 5) dohledatelné na https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/, poskytnuty informace ze zřizovacích listin

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 15.12.2022 08:31:32 Kotoučková Jana Bc. DiS.