Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 12. 2022

Věc: Právní služby

Žádost: Žádám o sdělení jaké právní služby byly zaplaceny a kdo je objednal. Právní služby BV18/22/086/040 16.05.2022 36 888,87 Kč Právní služby BV18/22/189/025 17.10.2022 41 771,22 Kč Kopie dokladů a odpověď zašlete na .......

Odpověď: Kopie dokladů a informace byla poskytnuta.

Další informace: vedoucí finančního odboru

Poslední změna: 22.12.2022 12:00:44 Vlček Tomáš Ing.