Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 19. 1. 2023

Věc: Revitalizace městského parku Farská humna- stupeň dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí dokumentaci

Žádost: Kopie veškerých dokumentů se všemi přílohami obdržených od Mgr. Lucie Hradilové. Úplný seznam termínů průběžných konzultačních schůzek s představením variant řešení prostoru s komunikací o vzájemných představách, výběrem vhodných materiálů, mobiliáře apod., s jmenovitým seznamem účastníků. Zápisy z jednání průběžných konzultačních schůzek se všemi přílohami s bývalým jednatelem Rudolfem Svobodou se všemi přílohami.

Odpověď: Žádost byla vyřízení zasláním odpovědi doporučeným dopisem.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.