Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 16. 1. 2023

Věc: Sjezd z komunikace parkem Farská humna a další

Žádost: Sjezdy v parku Farská humna, podmínky povolení vjezdu do parku, podmínky obsluhy "kávavanu", další informace ohledně pohybu vozidel v parku

Odpověď: Konkrétní pevně vybudovaný sjezd pro potřeby veřejných akcí v parku apod. by neplnil potřebnou funkci. Většina úseků komunikace v parku je technicky uzpůsobena bezproblémovému sjetí mimo komunikaci a většinou na stejnou parcelu, na které je vedena i komunikace. Město jako majitel komunikací i přilehlých pozemků s takovým užíváním souhlasí (např. právě pro pořádání veřejných akcí). Podmínky pro vjezd do parku a pohyb vozidel pro obsluhu „ kávavanu“ v parku byly projednány a stanoveny ústně a následně v 05/2022 písemně – viz příloha 1, a to pro konkrétní 3 vozidla. V letech 2020, 2021 a zčásti v roce 2022 byly podmínky pro vjezd do parku pro konání veřejných akcí projednávány ústně. Od května 2022 jsou vydávána i písemná povolení – viz příloha 2 a od 10/2022 je stanoven vzor povolení pro veřejné akce metodikou schválenou radou Města Žďár nad Sázavou dne 26.09.2022 na jejím 111. jednání usn. č.: 1228/2022/KS/RM (uveřejněno na webu města: https://jednani.zdarns.cz/#!Bod/2587 )

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 6.2.2023 16:21:13 Wurzelová Dana Ing.