Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 11. 2014

Věc: Dětské dopravní hřiště Okružní ul.

Žádost: Žádost o termín realizace, termíny projednávání v RM a ZM, jaké smlouvy byly uzavřeny, zda byly čerpány dotace, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas

Odpověď: Realizace proběhla dle SOD v termínu 263 dnů od předání staveniště 8.8.2011. Akce byla projednáván v rámci:schvalování ÚP města(24.4.2003), záměru na nabytí stávajícího hřiště (15.11.2004, 13.12.2004,16.12.2004), SPRM (11.2.2008), výběrového řízení na dodavatele stavby (28.2.2008, 18.4.2011, 30.5.2011), rozpočtových opatření (13.6.2011, 25.7.2011). Smlouvy: SOD s firmou GREMIS Velké Meziříčí ze dne 22.6.2011. Projekt nebyl financován s dotací. Kopie ÚR, SP a KS v příloze odpovědi

Přílohy:
Odpověď (50 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 10.12.2014 10:47:09 Škodová Irena Ing.