Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 3. 12. 2014

Věc: Pronájem stožárů veřejného osvětlení

Žádost: 1) všechny platné smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení nebo smlouvu/y, jejíž je pronájem sloupů veřejného osvětlení součástí 2) všechny dodatky ke smlouvě zmíněné v bodě 1 3) všechny platné smlouvy a dodatky uzavřené s firmou HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. 4) celková výše příjmů od firmy HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. za rok 2013 5) zda lze jinak než přes firmu/y, která/é mají uzavřenou smlouvu z bodu 1, osadit reklamu na sloupy veřejného osvětlení a případně jak a jaký byl z toho výnos za rok 2013

Odpověď: Požadované informace byly dle žádosti zaslány žadateli emailem.

Další informace: Ing. Dvořák Miloslav

Poslední změna: 15.12.2014 16:34:16 Dvořák Miloslav Ing.