Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 9. 4. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádost: AD 1) Jakým dodavatelem a za jakých podmínek(cenových i ostatních) jsou v současné době poskytovány v jejích objektech následující služby: - vnitřní a venkovní úklid - správa a údržba nemovitostí. AD 2) zda využívá nějaká energeticky úsporná opatření a pokud ano, tak jaká AD 3) kopie smluv či objednávek na základě kterých jsou výše uvedené činnosti zajišťovány

Odpověď: Ad1)Město Žďár nad Sázavou má uzavřeny dvě mandátní smlouvy na správu obecních bytů a dvě smlouvy o dílo pro provedení úklidových služeb. Ostatní objekty v majetku města si město spravuje samo. Ad2)Na objektu MěÚ je reduktor el. proudu Ad3) Dle Vašeho požadavku budou elektronickou formou zaslány: - dvě mandátní smlouvy na správu obecních bytů - dvě smlouvy o dílo pro provedení úklidových služeb - smlouva o dílo na dodávku reduktoru el. proudu

Další informace: ing. Milan Petr

Poslední změna: 20.4.2015 10:20:46 Petr Milan Ing.