Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 4. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádost: Poskytnutí vydaných pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění v období od ledna 2012, kdy účastníkem řízení byly osoby, které nejsou známy nebo osoby neznámého pobytu.

Odpověď: V daném období nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Poslední změna: 27.4.2015 13:36:08 Pitková Libuše Ing.