Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 5. 5. 2015

Věc: informace o tom, zda město z rozpočtu podporuje osoby v hmotné nouzi

Žádost: Dotaz, zda má město zřízený fond ze kterého si mohou žádat osoby v hmotné nouzi o finanční příspěvek, kolik je tam finančních prostředků, kolik žadatelů si o tuto pomoc žádalo, kolik v loňském roce bylo vyplaceno prostředků, zda byly výplata provedena poukázkami a zda mezi žadateli byli rodiče samoživitelé.

Odpověď: Město nemá zřízený fond ze kterého by si mohli žádat osoby v hmotné nouzi o finanční příspěvek, tedy tam nejsou žádné finanční prostředky. Uvedené osoby v loňském roce mohli využít podání žádosti do rady města o Sponzoring RM nebo podání žádosti u starosty a místostarosty ze Sponzoringu UZ. V letošním roce jsou tyto prostředky vázány na činnost a žadatelé z popisovaného účelu by již nesplňovali podmínky pro poskytnutí příspěvku. Dále bylo odpovězeno, že město nepoužívá poukázky k poskytnutí příspěvku a dotace. Nikdo si o tuto pomoc žádal a nebyly vyplaceny žádné prostředky na poptávaný účel.

Další informace: ing. Petr Krábek, tel.: 736 510 465, mail: petr.krabek@zdarns.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.