Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 13. 5. 2015

Věc: Obsazování osob v domech s pečovatelskou službou

Žádost: na základě čeho je rozhodováno o umisťování osob do domů s pečovatelskou službou, kdo povoluje bydlení v tomto domě a zda toto bydlení podléhá schválení Radě města

Odpověď: V souladu s kritérii pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou jsou přijímány žádosti do seznamu uchazečů. 1x až 2x do roka jsou radou města schvalovány doplněné pořadníky pro přidělení bytu. práva a povinnosti nájemce bytu se řídí občanským zákoníkem a nájemní smlouvou. povolení bydlení je upraveno zejména §2272 občanského zákoníku.

Další informace: ing. Petr Krábek, petr.krabek@zdarns.cz

Poslední změna: 25.5.2015 16:47:50 Krábek Petr Ing.