Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 6. 2015

Věc: Používaný právní informační systém

Žádost: 1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? 2. V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1: 2.1. Sdělení informace o názvu jeho dodavatele. 2.2. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. 2.3. Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování). 2.4. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Odpověď: Žádost o informace žadatele č.: 1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? Odpověď s informací: 1. ASPI verze 2015 V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1 budou další části vyplněny. Žádost o informace žadatele č.: 2.1. sdělení názvu jeho dodavatele Odpověď s informací: 2.1. Wolters Kluwer, a.s. Žádost o informace žadatele č.: 2.2. sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen Odpověď s informací: 2.2. až 10 licencí stálých nebo až 5 licencí plovoucích, aktuálně v režimu 2 stálé + 4 plovoucí licence Žádost o informace žadatele č.: 2.3. sdělení celkové částky, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování) Odpověď s informací: 2.3. 35 122,- Kč s DPH. Žádost o informace žadatele č.: 2.4. sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému Odpověď s informací: 2.4. smlouva vypovězena, uhrazeno do 31.12.2015

Přílohy:
Odpovědní formulář (395 kB)

Poslední změna: 18.6.2015 16:14:27 Vostrejš Libor Ing