Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 10. 2015

Věc: parkovací stání u objektu č. p. 86 (občerstvení) v Radostíně nad Oslavou stavba na p.č. 2168/1 v k. ú. Rasdostín nad Oslavou

Žádost: sdělit žadateli, kde se nachází parkovací stání pro občerstvení u č. p. 86 v Radostíně nad Oslavou a stavba na pozemku 2168/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou - kdo žádal o stavební povolení, kdo stavbu povolil, k jakému účelu slouží a proč žadatel nebyl účastníkem řízení

Odpověď: z projektové dokumentace sdělen výpočet parkovacích ploch, povolení výjimky z vyhl. č. 268/2009 Sb., označení parkovacích stání projednáno s DOSS - MěÚ odbor dopravy + Policie ČR-DI Žďár nad Sázavou - vodorovné dopravní značení č. V 10B není nezbytné, stavba na p. č. 2168/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou v blízkosti RD 62 v Radostíně nad Oslavou provedena v rámci zrušeného přechodu pro chopdce a vytvoření nového (dle sdělení PČR-DI + MěÚ odbor dopravy)

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 9.11.2015 16:01:50 Skřivánková Jaroslava