Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 9. 12. 2015

Věc: žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

Žádost: a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění d) místo, kde je stanice měření emisí provozována f) rozsah provádění měření emisí

Odpověď: Byly poskytnuty informace pro tyto stanice měření emisí: ZDAR a.s., STK Nové Veselí, s.r.o., Zdeněk Jaorš, AMBROŽ AUTO, s.r.o., A U T O ... s.r.o., AGRO - Měřín, a.s.

Přílohy:
Seznam stanic SME (316 kB)

Další informace: Ing. Luboš Koubek

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.