Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 3. 2016

Věc: Seznam došlých faktur města za období od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně

Žádost: Seznam všech došlých faktur města v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému. Informaci žádáte poskytnout elektronicky na e-mail.

Odpověď: Povinný subjekt zadal dodavateli software požadavek stanovené struktury výstupu přehledu došlých faktur za uvedené období a sděluje výši požadované úhrady za definování tiskové sestavy podle požadované struktury dat externí firmou – hodinová sazba za započatou hodinu práce 1.750 Kč + DPH 21% = 2.117,50 Kč, celkem 2 hodiny práce činí 4.235 Kč vč. DPH. Úhradu nákladů je možno provést bankovním převodem na účet číslo 19-328751/0100 vedený u Komerční banky pod variabilním symbolem 2111120001 nebo úhradou v hotovosti na pokladně MěÚ Žďár nad Sázavou. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady do 60 dnů od doručení tohoto oznámení. Nebude-li úhrada provedena, bude žádost podle § 17 odst. 5 zákona č. 109/1999 Sb. odložena.

Další informace: Jitka Vácová, vedoucí OF

Poslední změna: 9.3.2016 12:58:28 Vácová Jitka Bc.