Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 11. 3. 2016

Věc: Informace ve věc i radarových rychloměrů

Žádost: Žádost o informace se týká vlastnictví radarových rychloměrů (dále jen "RR") ve městě, provádění servisu RR, nájem RR, využití RR pro správní delikty provozovaného vozidla dle § 125f zák.č. 361/2000 Sb.

Odpověď: Ad 1) Oba radarové rychloměry - ukazatel rychlosti na ulici Libická a zpomalovací semafor na ulici Bezručova - jsou ve vlastnictví města Žďár n.S. Ad 2)Ukazatel rychlosti servisuje: DOSIP, s.r.o., Nerudova 1190/3, 674 01 Třebíč Zpomalovací semafor servisuje: PATRIOT, spol. s r. o., Tuřanka 383/92, Brno. Ad 3) S ohledem na Ad 1) bezpředmětné. Ad4) Ukazatel rychlosti ani zpomalovací semafor není v současnosti využíván pro zjišťování protiprávního jednání a projednávaného jako správní delikt provozovaného vozidla dle ust. § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Přílohy:
bez názvu (49 kB)

Poslední změna: 29.3.2016 14:43:37 Koubek Luboš Ing.