Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 3. 2016

Věc: Ukládání datových zpráv

Žádost: Požadované informace spočívají v tom, v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Odpověď: Datové zprávy odeslané městským úřadem Žďár nad Sázavou jsou uchovávány v elektronické podobě (formát ZFO) v úložišti elektronické spisové služby. Doba uchovávání odeslaných datových zpráv závisí na přiděleném skartačním znaku podle Spisového a skartačního plánu Spisového řádu městského úřadu.

Přílohy:
Odpověď (149 kB)

Další informace: Ing. Libor Vostrejš, e-mail: libor.vostrejs@zdarn.cz

Poslední změna: 1.4.2016 12:32:49 Vostrejš Libor Ing