Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 4. 2016

Věc: Spisový řád

Žádost: Chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné ještě poskytnout odkaz na Skartační a spisový řád Vašeho orgánu – za předkladu, že je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, či poskynutí jinak v elektronické formě. Zároveň bych chtěla poprosit, pokud by to bylo možné, o pár příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš úřad jednotlivé druhy dokumentů uchovává.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou – oddělení informatiky obdržel dne 07.04.2016 Vaši žádost o poskytnutí doplňujících informací k odpovědi ze dne 01.04.2016 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve zpřístupnění Skartačního a spisového řádu v elektronické podobě a uvedení příkladů dokumentů k jednotlivým lhůtám. Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám Spisový řád Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Jeho přílohou č. 1je Spisový a skartační plán, ve kterém naleznete příklady dokumentů a jejich skartační lhůty. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se Spisového řádu, obraťte se, prosím, přímo na pracovnici centrální spisovny MěÚ, paní Marii Linhartovou, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz.

Přílohy:
Příloha - Spisový řád (1118 kB)
Odpověď (149 kB)

Další informace: Marie Linhartová, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz

Poslední změna: 14.4.2016 07:35:08 Vostrejš Libor Ing