Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 29. 4. 2016

Věc: Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků

Žádost: Dovoluji si Vás požádat o informace ohledně vydaných loveckých lístků. Konkrétně by mě zajímal počet vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí Vám po seznámení s obsahem sděluje, že dle charakteru druhu informací zde obsažených se jedná o informace týkajících se životního prostředí, jejichž poskytování se řídí zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. I přes tuto skutečnost Vám k Vaší žádosti sdělujeme počet vydaných loveckých lístků pro cizince v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu tj. od 01.01.2003 do 02.05.2016 a jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány - viz příloha.

Přílohy:
Počet vydaných loveckých lístků pro cizince (2003 - 2016) (15 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Habrová Petra Ing.