Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 2. 9. 2016

Věc: Odchod úředníka Kadlece

Žádost: Žádost o informace k odchodu úředníka Kadlece

Odpověď: Na základě vaší žádosti sp.zn.1734/2016, která byla doručena na adresu e-podatelny MěÚ Žďár nad Sázavou dne 2.9.2016 vám poskytuji následující informace: 1. Písemná žádost o uvolnění úředníka Kadlece z místa vedoucího odboru komunálních služeb neexistuje nebo mi k dnešnímu dni nebyla předána. 2. Písemné zápisy z jednání o žádosti úředníka Kadlece neexistují z důvodu absence žádosti. 3. Seznam navržených opatření vedení města ve věci odchodu úředníka Kadlece neexistuje. Opatření budou navržena následně po obdržení žádosti o uvolnění.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA