Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 1. 9. 2016

Věc: Nařízení města k tiskovým konferencím

Žádost: Žádost o poskytnutí veškerých nařízení, směrnic, vyhlášek a pokynů vedení města k účasti a organizování tiskových konferencí města s vyznačením platnosti a datem schválení.

Odpověď: Vážený pane Mareši, Městský úřad Žďár nad Sázavou, oddělení projektů a komunikace, obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí informace ohledně nařízení města k tiskovým konferencím. V současné době existuje pouze (neaktualizovaný) dokument s názvem Průběh tiskových konferencí, který schválila Rada města Žďáru nad Sázavou 18. 8. 2014. (materiál pro radu města č. 94) Schválený návrh průběhu tiskových konferencí Vám zasílám v příloze Vámi uvedeného e-mailu. S pozdravem Nikola Adlerová

Další informace: Nikola Adlerová

Poslední změna: 12.9.2016 12:02:14 Adlerová Nikola