Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 5. 9. 2016

Věc: Finanční dar na nákup sanitky

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve věci vyřízení žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě adresované starostovi města Žďár na Sázavou. Žadatel požadoval poskytnutí žádosti Nemocnice Nové město na Moravě o finanční dar, zápisy z jednání a projednávání této žádosti a komunikace města Žďár nad Sázavou s Nemocnicí Nové Město na Moravě o příspěvku na nákup sanitky

Odpověď: V příloze zaslána kopie žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční dar od města Žďár nad Sázavou. K žádosti neproběhla jednání, tudíž neexistují žádné zápisy k poskytnutí žadateli. Paní ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě byla ústně starostou města informována, že žádostí o finanční příspěvek na zdravotnickou techniku bude projednán v orgánech města Žďár n. S. do konce října 2016.

Přílohy:
Odpověď (959 kB)

Další informace: starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 14.9.2016 13:24:01 Bublánová Iva